Galerie en Beeldentuin De Queeste

hedendaagse kunst

Annemiek Vera


Annemiek Vera: gestudeerd aan de HKU Utrecht, jong talent, kunstuitleen, diverse solo’s in Amsterdam. Afgelopen twee jaar in stal van Hot Prospects!, met onlangs een grote succesvolle overzichtstentoonstelling.”
Over haar weerlegt zij:
“In mijn werk staat de mens centraal. Ik kan enorm geraakt zijn door wat een mens overkomt; hoe gebeurtenissen, het verleden, gevoelens of emoties van invloed zijn op iemands leven. In mijn schilderijen wil ik de innerlijke wereld van de mens vangen. Het resultaat zijn bezielde portretten gemaakt met de intentie de ongrijpbare psyche zichtbaar te maken. De complexiteit, de gelaagdheid en de kwetsbaarheid van de mens maken dat ik schilderijen wil maken die voorbij gaan aan de façade van de fysieke verschijningsvorm en/of uiterlijke gedragingen.”
In Den Dolder, in het psychiatrisch centrum de Willem Arntz Hoeve, was zij in 2007 drie maanden lang artist in residence. In een doos met oude archieven vond zij foto’s van vroegere patienten, waarop deze zo objectmatig gefotografeerd zijn alsof ze geen identiteit hebben, geen bestaansrecht; dat shockeerde haar. Deze mensen wilde zij een eerherstel geven, een nieuw bestaansrecht, via haar schilderijen een andere identiteit bieden. Naar aanleiding hiervan heeft zij een serie schilderijen gemaakt van de mensen van de foto’s. Door een dichtbundeltje dat zij in diezelfde doos vond, ‘Overpeinzingen’ van mevrouw Tesch-Poeschmann en het vinden van die foto’s heeft zij haar periode daar ‘Overpijnzingen’ genoemd. Het relativeren of het weghalen van iemands pijn, over de pijn gaan zingen.
created by nodemand