Galerie en Beeldentuin De Queeste

hedendaagse kunst

Flor d'Luna


Tussen de gepassioneerde musici Marcel Verheugd en Carla Koehorst ontstond bij hun eerst kennismaking in 2005 meteen een uitzonderlijke chemie, die ook door het publiek onmiddellijk herkend werd. Als duo heeft Flor d’Luna een eigenzinnig en meeslepend repertoire ontwikkeld, waarin ze traditionele fado’s en gepassioneerde Latijns-Amerikaanse muziek combineren met eigen composities.
en buitenland. Zo waren zij meerdere malen te gast in o.a. het gerenommeerde fadorestaurant São Miguel d’Alfama in Lissabon, waar ze een aantal avonden hebben opgetreden met musici uit de Portugese fadowereld.
Inmiddels is Manuela Verbeek (celliste) sinds 2011 vaste musicus bij Flor d’Luna. De klik die Marcel en Carla in 2005 al bij elkaar bracht, is ook merkbaar tussen hen en Manuela Verbeek.
De cello speelt nu een volwaardige rol binnen Flor d’Luna.

In oktober 2008 bracht Flor d’Luna hun eerste cd uit, ‘De Zachtheid van de Nacht’. Hierna is de ontwikkeling van Flor d’Luna in een verdere stroomversnelling geraakt en eind 2010 verscheen de tweede cd ‘Caminhos do Vento’. Deze bevat een Spaans- en Portugeestalig repertoire met nieuwe, door Marcel Verheugd gecomponeerde stukken.
In aanloop naar de 3e cd wordt er hard gewerkt aan nieuwe composities, op teksten van o.a. Fernando Pessoa.

In 2007 nam Flor d’Luna 2 traditionele fado’s op in het repertoire. Het publiek reageerde dermate enthousiast, dat het vanzelfsprekend leek om hier dieper op in te gaan. Maar vooral de samenwerking met Guus Slauerhoff , achterneef van J.J. Slauerhoff, inspireerde Flor d’Luna om zich verder te laten inspireren door de Portugese Fadomuziek.
In 2009 en 2010 was Flor d’Luna in Portugal te gast bij de fadohuizen in Alfama, Lissabon. Hier hebben zij zowel hun eigen bewerkingen van de Portugese Fado laten horen, alsook met de lokale musici gespeeld. Bijzonder was de uitnodiging om een concert te geven tijdens de opening van een ontmoetingscentrum voor de ouderen in Alfama. Oftewel: in het hol van de leeuw! De reacties waren uitbundig en enthousiast. Helaas moesten we een aanbod voor televisie afslaan vanwege de terugreis. Flor d’Luna zoekt nu naar mogelijkheden (sponsoren e.d.) voor een Portugal-tournee in het najaar van 2012, waarin ook buiten Lissabon zal worden opgetreden.

Inmiddels heeft Marcel Verheugd voor de cd ‘Caminhos do Vento’ meerdere composities geschreven die min of meer geïnspireerd zijn op de Fado-traditie. Soms vanuit bestaande Portugese teksten, soms ook vanuit Nederlandse teksten die door Arie Pos zijn vertaald naar het Portugees. Deze eigen (Flor d’Luna) klank wordt zeer goed ontvangen door het publiek en geeft de kracht weer van de eigenheid in de composities van Marcel Verheugd.

Op 11 juni 2011 heeft Flor d’Luna op uitnodiging van Jan Roks, organisator van de jaarlijkse Cubydag, een fadobewerking gemaakt van “Through the window of my eyes”. De Portugese vertaling is geschreven door Arie Pos die een krachtige tekst heeft weten neer te zetten met “Pela janela do meu olhar”. Deze fadobewerking heeft Flor d’Luna in Anloo, tijdens het eerbetoon aan Harry Muskee (70ste verjaardag!) gespeeld voor hem. Zijn “Bravo!” en dikke knuffel naderhand waren een overtuigende instemming met de bewerking van zijn eigen song.

In de toekomst zal Flor d’Luna zich blijven richten op Portugeestalige (en Spaanstalige) muziek. Daarbij zullen er steeds meer nieuwe composities ontstaan van Marcel Verheugd, o.a. op teksten van Fernando Pessoa.
created by nodemand