facebook
twitter
hyves
google
windows live
myspace
linkedin

Galerie en Beeldentuin De Queeste

hedendaagse kunst

De Queeste, een nieuwe koers


Het digitale tijdperk betekent voor landen als Bulgarije, en met name voor de groep jongeren die het meest gebruik van maakt van internet, een makkelijke communicatie met westerse landen en hun kunstenaars; dit heeft een snelle verschuiving in het idioom van de jonge hedendaagse kunstenaars veroorzaakt. Wij zien dat zij zich losmaken van oude regels en tradities, die eeuwenlang garant stonden voor de eigen artistieke identiteit van het land.

Door deze snelle verschuiving en spiegeling aan het westen, lijkt dit voor ons een goed moment om onze koers te wijzigen, door kunstenaars van beide kanten, oost en west, te laten zien, soms als een confrontatie, soms als een herkenning in de vorm of kleur of in onderwerp.

NEDERLANDSE en BULGAARSE KUNSTENAARS

EXPOSITIEPLANNER:

- Expositie van 19 november t/m 8 januari:
Drie pas afgestudeerde kunstenaars, Nederlands en Bulgaars, Anna van der Werf en Kristian Nikolov, met keramiek, grafiek en schilderijen, Alexander Peev met keramiek.

- Expositie van 14 januari t/m 19 februari:
Bart Vroman met een soloexpositie. Zijn onderwerpen, ruines, vergankelijkheid, oorlog en vrede vertaalt hij op speciaal papier met verschillende technieken, o.a. gebruikmakend van drukinkt in prachtige kleuren, resulterend in dramatische beelden.

- Expositie van 25 februari t/m 1 april:
Vladimir Hristov: zijn schilderijen hebben een verhalend karakter met een kleine kanteling in de betekenis, waardoor zijn kleurige doeken een dubbele bodem krijgen.

Het idee om de twee volgende kunstenaars, Jeroen Vrijsen en Dinko Stoev, in een duoexpositie hun werk te laten zien, lijdt schipbreuk door de grootte van hun schilderijen. Zij exposeren nu hun schilderijen in twee opeenvolgende exposities.

- Expositie 7 april t/m 13 mei: Jeroen Vrijsen met schilderijen.
- Expositie 19 mei t/m 24 juni: Dinko Stoev met schilderijen.


KOFFIECONCERTEN
Met solocellist Rene Berman van het Gelders Symfonie Orkest, een docent van het conservatorium, een kunstenaar die poppenspel laat zien, een klein kamerorkest, zijn er verregaande plannen om op de derde zondagochtend van elke expositie een kort koffieconcert/ happening te organiseren.

Op het moment dat dit vorm heeft gekregen bestaat de mogelijkheid, in verband met de beperkte toegang, om hier op in te schrijven.


OPENINGSTIJDEN
Met de nieuwe koers veranderen ook de openingstijden van De Queeste.

vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur
zaterdag 14.00 - 17.00 (zomertijd) en 13.00 - 16.00 (wintertijd)
zondag 14.00 - 17.00 (zomertijd) en 13.00 - 16.00 (wintertijd)

Van harte welkom,
Tjapko en Marjolijn Jager
created by nodemand